Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari2005 över södra Sverige

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera (TU17)

Samhället måste kunna ställa större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera. Därför har riksdagen fattat beslut om en lagändring som ska ge driftsäkrare mobil telefoni och kommunikationstjänster. Stormen i södra Sverige har visat att tydligare krav måste ställas på operatörerna av dessa tjänster. Riksdagen anser att det är mycket viktigt med driftsäkra kommunikationer i krissituationer. Lagen ställer i dag krav på att de fasta telefonnäten ska ha god funktion och säkerhet. Riksdagen anser att liknande krav ska ställas på mobil telefoni och kommunikationstjänster.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-03
Justering: 2005-03-10
Betänkande publicerat: 2005-03-17
Trycklov: 2005-03-15
Reservationer 4
Betänkande 2004/05:TU17

Alla beredningar i utskottet

2005-03-03, 2005-02-10

Större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera (TU17)

Samhället måste kunna ställa större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera. Det anser trafikutskottet och föreslår att riksdagen ska besluta om en lagändring om driftsäkrare mobil telefoni och kommunikationstjänster. Stormen i södra Sverige har visat att tydligare krav måste ställas på operatörerna av dessa tjänster. Det är mycket viktigt med driftsäkra kommunikationer i krissituationer konstaterar utskottet i sitt beslutsunderlag. Lagen ställer i dag krav på att de fasta telefonnäten ska ha god funktion och säkerhet. Utskottet anser att liknande krav ska ställas på mobil telefoni och kommunikationstjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-13
4

Beslut

Beslut: 2005-04-13
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vägfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 17 och 18, 2004/05:MJ6 yrkandena 3 och 4, 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del och 2004/05:MJ8 i denna del.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04906
c02002
fp04305
kd25107
v25004
mp12005
-0001
Totalt195113041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Järnvägsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 14, 2004/05:MJ6 yrkande 5 i denna del, 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 20.

3. Cabotage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 19 och 20 i denna del, 2004/05:MJ6 yrkande 5 i denna del och 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del.

4. Riktade hamnstatskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 20 i denna del och 2004/05:MJ6 yrkande 5 i denna del.

5. Hamntjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ6 yrkande 5 i denna del.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04906
c02002
fp04305
kd02607
v25004
mp12005
-0001
Totalt170138041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Farledsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ6 yrkande 5 i denna del.

7. Transportbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 15 och 2004/05:MJ8 i denna del.

8. Lagen om elektronisk kommunikation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 2 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2004/05:MJ5 yrkandena 11 och 12 samt 2004/05:MJ9 yrkande 8.

Reservation 3 ()

9. Ersättning till hushåll som varit utan telefon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ6 yrkande 24.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04906
c02002
fp04305
kd02607
v25004
mp12005
-0001
Totalt170138041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag