Åtgärder mot den ekonomsiska brottsligheten

Justitieutskottets betänkande 1994/95:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1995-05-18, 1995-04-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.