Åtgärder mot förorening från fartyg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2001

Beslut

Åtgärder mot förorening från fartyg (MJU4)

Lagändringar genomförs som ska minska föroreningar från fartyg, bl.a. genom att möjligheterna att motverka olagliga utsläpp till sjöss av olja och andra skadliga ämnen förbättras. Vidare skärps bestämmelser om tillsyn och sanktioner för att genomföra Östersjöstrategin. Östersjöstrategin är en gemensamma strategi som länderna runt Östersjön har enats om för att skydda miljön i Östersjöområdet från skadlig påverkan från fartyg.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-18
Justering: 2001-11-13
Trycklov: 2001-11-26
Reservationer 3
Betänkande 2001/02:MJU4

Åtgärder mot förorening från fartyg (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar som ska minska föroreningar från fartyg. Det ska bl.a. ske genom att möjligheterna att motverka olagliga utsläpp till sjöss av olja och andra skadliga ämnen förbättras. Riksdagen föreslås vidare godkänna skärpta bestämmelser om tillsyn och sanktioner för att genomföra Östersjöstrategin. Östersjöstrategin är en gemensamma strategi som länderna runt Östersjön har enats om för att skydda miljön i Östersjöområdet från skadlig påverkan från fartyg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-04
4

Beslut

Beslut: 2001-12-04
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, 2. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49), 3. lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:139.

2. Skärpta regler för olagliga utsläpp i Östersjön m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:MJ405 yrkande 2, 1999/2000: MJ727 yrkande 9, 1999/2000:T603, 2001/02:MJ323 yrkande 1, 2001/02:MJ372, 2001/02:MJ519 yrkande 10, 2001/02:MJ521 yrkande 6 och 2001/02:MJ522 yrkande 8.

Reservation 1 (fp)

3. Biologisk mångfald i Östersjöområdet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ50 yrkande 4.

Reservation 2 (fp)

4. Straffansvaret för redare, befälhavare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ416 yrkandena 1 och 2.

5. Dubbelskrov för fartyg med miljöfarlig last m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ323 yrkandena 2-4.

6. Oljebolagens ekonomiska förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ220 yrkande 3.

7. Miljölots i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ50 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m710010
c16002
fp0000
kd36006
v35008
mp13003
-2000
Totalt29114044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall enligt Östersjöstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:T210 yrkande 25, 1999/2000: T612, 1999/2000:T620, 1999/2000:MJ727 yrkande 10, 2000/01:MJ50 yrkande 2, 2001/02:MJ416 yrkande 3, 2001/02:MJ466 yrkande 10 i denna del samt 2001/02:MJ499.

9. Kostnader för fartygsgenererat avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ49, 2001/02:MJ417 och 2001/02:MJ466 yrkande 10 i denna del.

10. En hamnlag av tvingande karaktär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ415.

11. Lokalisering av oljehamnar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ50 yrkande 3.