Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Kroppsvisitation ska stoppa klotter (JuU3)

Klotter ska bekämpas genom kroppsvisitering och skärpt straff. Polisen får möjlighet att kroppsvisitera personer i förebyggande syfte. De behöver inte vara misstänkta för att redan ha klottrat. På så vis ska polisen kunna få tag på till exempel sprejburkar. I grundlagen finns ett skydd mot kroppsvisitation. Nu görs alltså ett undantag från det skyddet. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Det innebär stora kostnader för att ta bort det, förfulning, förslumning och ökad risk för att klottrarna fastnar i kriminalitet. Vidare höjs maxstraffet för skadegörelse från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Även försök till skadegörelse blir straffbart. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kroppsvisitation ska stoppa klotter (JuU3)

Klotter ska bekämpas genom kroppsvisitering och skärpt straff. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Polisen får möjlighet att kroppsvisitera personer i förebyggande syfte. De behöver inte vara misstänkta för att redan ha klottrat. På så vis ska polisen kunna få tag på till exempel sprejburkar. I grundlagen finns ett skydd mot kroppsvisitation. Nu föreslås alltså ett undantag från det skyddet. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Det innebär stora kostnader för att ta bort det, förfulning, förslumning och ökad risk för att klottrarna fastnar i kriminalitet. Vidare höjs maxstraffet för skadegörelse från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Även försök till skadegörelse blir straffbart. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.