Åtgärder mot konjunkturförsvagningen

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Riksdagen sa nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.