Åtgärder mot missbruk av den fria nomineringsrätten

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-12
Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:KU46

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-28
4

Beslut

Beslut: 1994-04-28