Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.