Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-29
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-03-04
Trycklov: 2013-03-04
Reservationer 11
bet 2012/13:MJU8

Alla beredningar i utskottet

2013-01-29

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-13
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för insamling av matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP20005
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt186109054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Insamlingssystem för matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ391 av Gunnar Axén (M) och
2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 12 och 13.

Reservation 2 (MP, V)

3. Textilavfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32 och
2012/13:MJ226 av Elin Lundgren (S).

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Återvinning av metaller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ326 av Carina Adolfsson Elgestam (S),
2012/13:MJ335 av Gunilla Nordgren (M) och
2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

Reservation 4 (MP)

5. Källsortering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ204 av Lars-Axel Nordell och Penilla Gunther (båda KD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP20005
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt27420055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Produkters livslängd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31,
2012/13:MJ277 av Ulrik Nilsson (M) och
2012/13:MJ439 av Jan Ericson (M).

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP02005
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt25936054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Elavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ273 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (båda S),
2012/13:MJ382 av Betty Malmberg (M) och
2012/13:MJ434 av Jan Ericson (M).

Reservation 7 (S, V)

8. Uppföljning och registrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ373 av Anita Brodén (FP) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 48.

Reservation 8 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP11905
FP18006
C18005
SD20000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt182112055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Forskning om avloppsslam m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 13 och 14.

Reservation 9 (S)

10. Uttjänta fordon m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T449 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 4,
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 42,
2012/13:MJ274 av Leif Pagrotsky och Sven-Erik Bucht (båda S),
2012/13:MJ284 av Jan Lindholm (MP),
2012/13:MJ307 av Rune Wikström (M),
2012/13:MJ328 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:MJ337 av Lars Gustafsson (KD) och
2012/13:MJ473 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 10 (SD)

11. Efterbehandling av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ251 av Johan Pehrson (FP),
2012/13:MJ264 av Krister Örnfjäder (S) och
2012/13:MJ376 av Betty Malmberg (M).

12. Miljöfarliga vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 35.

Reservation 11 (S, MP)

13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.