Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och marksanering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-13
Justering: 2014-03-27
Betänkande publicerat: 2014-03-27
Trycklov: 2014-03-27
Reservationer 21
bet 2013/14:MJU16

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och marksanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-03
22 förslagspunkter, 19 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Etappmål om minskade avfallsmängder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 2 och 4.

Reservation 1 (MP, V)

2. Förebyggande av avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 5 och 13.

Reservation 2 (MP)

3. Etappmål om minskning av matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ358 av Ulf Holm (MP),
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 10,
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 61 och
2013/14:MJ513 av Magnus Sjödahl (KD).

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Frukt- och grönsaksavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 4 (S)

5. Varors livslängd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26 och
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 3 och 9.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M900017
MP01807
FP19005
C19004
SD18002
V01603
KD16003
Totalt25334062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Slutna kretslopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ220 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1,
2013/14:MJ413 av Cecilia Dalman Eek (S),
2013/14:MJ427 av Göran Lindell (C) och
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP)

7. Samspel med kemikaliepolitik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 7 (S, MP, V)

8. Textilavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ406 av Elin Lundgren (S),
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27 och
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 8 (S, MP, V)

9. Elavfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ217 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:MJ340 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (båda S),
2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. (MP) och
2013/14:MJ365 av Josef Fransson (SD).

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109120
M900017
MP00187
FP19005
C19004
SD01802
V16003
KD16003
Totalt1611810961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 63 och
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M900017
MP01807
FP19005
C19004
SD18002
V01603
KD16003
Totalt162125062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Undantag från kommunalt insamlingsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 13 (MP)

12. Plastförpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ377 av Boriana Åberg (M) och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 66.

Reservation 14 (S)

13. Utvinningsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 15 (MP)

14. Återföring av fosfor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ277 av Gunilla Nordgren (M) och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 16 och 17.

Reservation 16 (S)

15. Pantavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 65.

16. Tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ457 av Rickard Nordin (C) och
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 17 (MP)

17. Fond för saneringskostnader m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 26,
2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From (båda S) yrkande 2 och
2013/14:N383 av Gunnar Andrén (FP) yrkande 2.

Reservation 18 (S, MP, V)

18. Saneringsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 19 (MP)

19. Förorenade havsbottnar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ343 av Eva Sonidsson (S) och
2013/14:MJ355 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).

20. Globala regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ304 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 20 (MP)

21. Omhändertagande av spillolja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ208 av Jonas Eriksson m.fl. (MP).

Reservation 21 (MP)

22. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.