Avgift enligt Studsvikslagen

Försvarsutskottets bet 2010/11:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2011

Beslut

Förlängt avtal om avveckling av historisk kärnkraftsverksamhet (FöU7)

Den så kallade Studsviklagen reglerar den avgift som kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av viss historisk verksamhet med koppling till det svenska kärnkraftsprogrammet. Riksdagen har tidigare beslutat att lagen skulle sluta gälla i slutet av 2011, men nu förlängs tiden till slutet av 2017. Det betyder att avgiften kommer att tas ut till och med 2017. Det blir också tydligare vilka verksamheter och åtgärder som omfattas av Studsvikslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-01
Trycklov: 2011-06-01
bet 2010/11:FöU7

Förlängt avtal om avveckling av historisk kärnkraftsverksamhet (FöU7)

Den så kallade Studsviklagen reglerar den avgift som kärnkraftsföretagen betalar för avvecklingen av viss historisk verksamhet med koppling till det svenska kärnkraftsprogrammet. Riksdagen har tidigare beslutat att lagen skulle sluta gälla i slutet av 2011, men enligt förslaget ska tiden förlängas till slutet av 2017. Det betyder att avgiften kommer att tas ut till och med 2017. Det ska också bli tydligare vilka verksamheter och åtgärder som omfattas av Studsvikslagen. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avgift enligt Studsvikslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:126.