Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2011

Beslut

Lagen om ansvar och ersättning vid kärnkraftsolyckor (CU3)

Regeringen får möjlighet att ta fram avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, det vill säga kärnkraftsolyckor. Lagen börjar gälla den dag regeringen bestämmer. Lagen innebär bland annat att myndigheter får ta ut avgifter när de prövar olika kärnkraftsanläggningars ansvarsförsäkringar. Försäkringar som anläggningarna är skyldiga att ha enligt lagen. Avgifter får också tas ut för att pröva tillsynen av skadeståndsansvaret. Lagen gäller inte bara kärnkraftsanläggningar utan även andra kärntekniska anläggningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-08
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-11-28
Trycklov: 2011-11-28
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:CU3

Alla beredningar i utskottet

2011-11-08, 2011-10-18

Nya regler i lagen om ansvar och ersättning vid kärnkraftsolyckor (CU3)

Regeringen får möjlighet att ta fram avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, det vill säga kärnkraftsolyckor. Lagen börjar gälla den dag regeringen bestämmer. Lagen innebär bland annat att myndigheter får ta ut avgifter när de prövar olika kärnkraftsanläggningars ansvarsförsäkringar. Försäkringar som anläggningarna är skyldiga att ha enligt lagen. Avgifter får också tas ut för pröva tillsynen av skadeståndsansvaret. Lagen gäller inte bara kärnkraftsanläggningar utan även andra kärntekniska anläggningar. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-07
4

Beslut

Beslut: 2011-12-08
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:149 och avslår motion 2010/11:C8 yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S188023
M910016
MP02104
FP21003
C16007
SD17002
V01504
KD14005
-0001
Totalt160124065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ändringar i lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C8 yrkande 1 och 2011/12:C328 yrkandena 1-5.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M910016
MP02104
FP21003
C16007
SD17002
V01504
KD14005
-0001
Totalt159125065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag