Avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

JoUs betänkande 1993/94:JoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-11-24
Justering: 1993-11-30
Betänkande 1993/94:JoU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-12-14

Protokoll med beslut