Avgifter vid Riksrevisionen

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2003

Beslut

Avgifter vid Riksrevisionen (FiU27)

Riksrevisionen ska från den 1 juli 2003 få ta ut avgifter för den årliga revisionen av affärsverk, statliga myndigheter med hög grad av avgiftsfinansiering samt aktiebolag och stiftelser där Riksrevisionen utser revisorer. Från den 1 januari 2004 ska i princip all årlig revision vid Riksrevisionen vara avgiftsbelagd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Avgifter vid Riksrevisionen (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om avgifter vid Riksrevisionen. Riksrevisionen ska från den 1 juli 2003 få ta ut avgifter för den årliga revisionen av affärsverk, statliga myndigheter med hög grad av avgiftsfinansiering samt aktiebolag och stiftelser där Riksrevisionen utser revisorer. Från den 1 januari 2004 ska i princip all årlig revision vid Riksrevisionen vara avgiftsbelagd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.