Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer för SJ

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till res. 1, mom. 1 och res. 2, mom. 2, i övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-29
Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:TU28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-05
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut