Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:TU33

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-01
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02

Protokoll med beslut