Avstående från besittningsskydd

BoUs bet 2005/06:BoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Avtal om att avstå besittningsskydd ska gälla utan hyresnämndens ja (BoU3)

Ett avtal om att den som hyr i andra hand avstår från besittningsskyddet ska i fortsättningen gälla utan att hyresnämnden behöver godkänna det. Ett sådant avtal ska kunna gälla i upp till fyra år. Avtalet måste ta sikte på att den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig i lägenheten - när det är fråga om en bostadsrättslägenhet får det också omfatta det fallet att lägenheten ska överlåtas. Förändringarna omfattar också vissa andra typer av avståenden. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-20
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-22
Trycklov: 2005-11-21
Reservationer 2
bet 2005/06:BoU3

Avtal om att avstå besittningsskydd ska gälla utan hyresnämndens ja (BoU3)

Ett avtal om att den som hyr i andra hand avstår från besittningsskyddet ska i fortsättningen gälla utan att hyresnämnden behöver godkänna det. Ett sådant avtal ska kunna gälla i upp till fyra år. Avtalet måste ta sikte på att den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig i lägenheten - när det är fråga om en bostadsrättslägenhet får det också omfatta det fallet att lägenheten ska överlåtas. Förändringarna omfattar också vissa andra typer av avståenden. De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 januari 2006. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-29
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avstående från besittningsskydd - bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken, och
2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder i denna del enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del.

2. Tidsgränsen för överenskommelsen - bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del och avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c19003
fp39009
kd26007
v02206
mp14003
-0101
Totalt26923057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tidpunkten för besittningsskyddets inträde vid andrahandsupplåtelse - bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo1 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46108
c19003
fp39009
kd26007
v02206
mp12203
-0101
Totalt26726056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Avstående från besittningsskydd - lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del.

5. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken, och
2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder i denna del, enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:13 i denna del.