Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2016

Beslut

Avtal med europeisk forskningsanläggning godkänns (UbU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna ett avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric. Organisationen driver en forskningsanläggning som arbetar med neutroner, som bland annat används för att forska på olika material. Riksdagen anser att anläggningen kan ha stor betydelse långsiktigt när det gäller konkurrenskraften för svensk forskning och näringsliv. Avtalet innebär att organisationen inte behöver betala moms eller punktskatter. För att avtalet ska gälla behöver en ny lag antas. Regeringen bestämmer när den nya lagen ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-10
Betänkande 2015/16:UbU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-16
Debatt i kammaren: 2016-03-17
4

Beslut

Beslut: 2016-03-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner avtalet undertecknat den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:77 punkterna 1 och 2.