Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 19 november 2019

Utskottets förslag

Avtal om dialog och samarbete mellan EU och Kuba (UU3)

Regeringen föreslår ett nytt avtal mellan EU och Kuba. Avtalet har som syfte att föra in de existerande förbindelserna mellan EU och Kuba inom en gemensam ram. Det ska underlätta för EU att stödja reformprocesser i landet, bland annat inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel. 

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Reservationer 1
bet 2019/20:UU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-24, 2019-10-15

Avtal om dialog och samarbete mellan EU och Kuba (UU3)

Regeringen föreslår ett nytt avtal mellan EU och Kuba. Avtalet har som syfte att föra in de existerande förbindelserna mellan EU och Kuba inom en gemensam ram. Det ska underlätta för EU att stödja reformprocesser i landet, bland annat inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel. 

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Godkännande av avtal om politisk dialog och samarbete

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:156 och avslår motionerna

2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD),

2019/20:262 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:301 av Fredrik Malm m.fl. (L) och

2019/20:364 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD, C, KD, L)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av avtal om politisk dialog och samarbete

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:156 och avslår motionerna

2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD),

2019/20:262 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:301 av Fredrik Malm m.fl. (L) och

2019/20:364 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD, C, KD, L)