Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-12
Justering: 1994-04-26
Betänkande 1993/94:TU31

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut