Avveckling av Stängselnämnden

Trafikutskottets bet 2008/09:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2008

Beslut

Avveckling av stängselnämnden (TU6)

Riksdagen har sagt ja till att Stängselnämnden ska avvecklas och att nämndens uppgifter ska övertas av en annan myndighet. Nämndens uppgifter har varit att pröva frågor om stängsel utmed järnvägar. I framtiden ska den myndighet som övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet också vara prövningsmyndighet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-11-18
Betänkande publicerat: 2008-11-20
Trycklov: 2008-11-19
bet 2008/09:TU6

Avveckling av stängselnämnden (TU6)

Enligt ett förslag från regeringen ska Stängselnämnden avvecklas och dess uppgifter övertas av en annan myndighet. Nämndens uppgifter har varit att pröva frågor om stängsel utmed järnvägar. I framtiden ska den myndighet som övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet också vara prövningsmyndighet. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-27
4

Beslut

Beslut: 2008-11-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:43.