Avveckling av ungdomsbosparreglerna

BoUs betänkande 1999/2000:BoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2000

Beslut

Ungdomsbosparandet avvecklas (BoU10)

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-05-11
Justering: 2000-05-25
Betänkande 1999/2000:BoU10

Ungdomsbosparandet avvecklas (BoU10)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att lagen om ungdomsbosparande ska upphöra att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-06-07
4

Beslut

Beslut: 2000-06-07

Protokoll med beslut