Bank- och försäkringsfrågor

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-05-03
Betänkande 1993/94:NU18

Alla beredningar i utskottet

1994-04-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut