Bankstödet m.m.

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-04-01
Betänkande 1992/93:NU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-21
4

Beslut

Beslut: 1993-04-21

Protokoll med beslut