Barn i ett internationellt perspektiv

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2003

Beslut

Barn i ett internationellt perspektiv (UU4)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete. Sverige och andra länder har i utvecklingssamarbetet försökt förverkliga de rättigheter som varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Regeringen berättar i skrivelsen om erfarenheter från detta arbete. Riksdagen avslog också motioner om barn i ett internationellt perspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-01-21
Justering: 2003-02-11
Betänkande publicerat: 2003-02-12
Trycklov: 2003-02-12
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:UU4

Alla beredningar i utskottet

2003-01-21, 2002-11-28

Barn i ett internationellt perspektiv (UU4)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete. Sverige och andra länder har i utvecklingssamarbetet försökt förverkliga de rättigheter som varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Regeringen berättar i skrivelsen om erfarenheter från detta arbete. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om barn i ett internationellt perspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-05
4

Beslut

Beslut: 2003-03-06
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s barnkonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L264 yrkande 1, 2001/02:U209 yrkandena 2 och 4, 2001/02:U327 yrkande 14, 2001/02:U345 yrkande 23, 2002/03:U228 yrkande 20, 2002/03:U282 yrkande 12 och 2002/03:U313 yrkande 24.

Reservation 1 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m450010
c12001
fp43005
kd03102
v25005
mp01502
-0000
Totalt24666037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnarbete och handel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U209 yrkande 6, 2001/02:U222 yrkandena 4 och 5, 2001/02:U287, 2001/02:U327 yrkande 3, 2001/02:U345 yrkande 22, 2002/03:U282 yrkande 2 och 2002/03:U319.

3. Barn rätt till famiilj och skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U209 yrkande 7, 2001/02:U222 yrkandena 1-3, 2001/02:U327 yrkande 5 och 2002/03:U282 yrkande 4.

4. Kommersiell sexuell exploatering av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U209 yrkande 8, 2001/02:U327 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U345 yrkande 21 och 2002/03:U282 yrkande 1.

Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m450010
c02101
fp44004
kd31002
v25005
mp15002
-0000
Totalt29221036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Barnsoldater och barn i väpnade konflikter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U222 yrkande 7, 2001/02:U305 yrkande 10, 2001/02:U327 yrkandena 12 och 13, 2001/02:U338, 2001/02:U345 yrkande 57, 2002/03:U282 yrkandena 10 och 11, 2002/03:U290 yrkande 15 och 2002/03:U296 yrkande 8.

6. Barn med behov av särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U327 yrkandena 4 och 8 och 2002/03:U282 yrkandena 3, 5 och 7.

7. Flickors situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U327 yrkande 9, 2001/02:U345 yrkande 25, 2001/02:U349 yrkandena 16-20, 2002/03:L277 yrkande 5, 2002/03:U282 yrkandena 8 och 9 och 2002/03:A323 yrkande 4.

8. Barn och hiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U9, 2001/02:U327 yrkande 7 och 2002/03:U282 yrkande 6.

Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m450010
c02101
fp44004
kd03102
v25005
mp14012
-0000
Totalt26052136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:186 till handlingarna.