Barn och föräldrar

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2007

Beslut

Nej till motionsförslag om barn och föräldrar (CU8)

Riksdagen sade nej till motioner som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-20
Betänkande publicerat: 2007-02-26
Trycklov: 2007-02-26
Reservationer 12
Betänkande 2006/07:CU8

Alla beredningar i utskottet

2007-01-25, 2007-01-23

Motioner om barn och föräldrar (CU8)

Civilutskottet förelår att riksdagen säger nej till motioner som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Utskottet hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida.

Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-22
4

Beslut

Beslut: 2007-03-22
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av de nya vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Risken för att barnet far illa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C351 och 2006/07:So381 yrkande 6.

3. Juridiskt biträde för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 4.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s940036
m770020
c20009
fp170011
kd18006
v01705
mp01603
Totalt22633090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

5. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So463 yrkande 21.

Reservation 4 (mp)

6. Talerätt i mål om umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C208 och 2006/07:C270.

7. Olovligt bortförda barn i internationella förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C213.

8. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C206 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

9. Könsneutrala författningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K312 yrkande 11.

Reservation 6 (v, mp)

10. Förmyndare och god man

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C328 och 2006/07:C364.

11. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C248 och 2006/07:C249.

Reservation 7 (mp)

12. Myndighetsåldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K280 och 2006/07:C211.

13. Talerätt i mål om hävande av en faderskapspresumtion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C293 och 2006/07:C311.

14. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C223.

Reservation 8 (v)

15. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So204 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m307519
c101810
fp201610
kd20184
v01705
mp00163
Totalt1031714386

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C201 yrkandena 1 och 3, 2006/07:C253 och 2006/07:C379.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s095035
m770020
c170111
fp180010
kd20004
v00175
mp00163
Totalt132953488

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag