Barn och föräldrar

Civilutskottets bet 2007/08:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU14)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, föräldrars underhållsskyldighet, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-06
Justering: 2008-04-08
Betänkande publicerat: 2008-04-09
Trycklov: 2008-04-09
Reservationer 10
bet 2007/08:CU14

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, föräldrars underhållsskyldighet, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-16
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av de nya vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:C295 av Solveig Zander (c) och
2007/08:C394 av Fredrik Schulte (m).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m800017
c25004
fp180010
kd17007
v01705
mp15004
Totalt25518076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So319 yrkande 2.

3. Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)

4. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 22.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v11704
mp01504
Totalt24233074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Umgänge med annan än biologisk förälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 4 (v)

6. Stödperson vid umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 5 (v)

7. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3 och
2007/08:So319 av Kerstin Engle (s) yrkande 3.

Reservation 6 (v)

8. Föräldrars underhållsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C351 av Yilmaz Kerimo (s).

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c26003
fp180010
kd16008
v10174
mp15004
Totalt1561011775

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m).

10. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 21, 22 och 24.

Reservation 8 (s, mp)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v00184
mp01504
Totalt1411161874

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C213 av Kerstin Lundgren (c),
2007/08:C228 av Agneta Berliner (fp) och
2007/08:C233 av Jan Ericson (m).

12. Behandling av adoptionsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C283 av Louise Malmström (s).

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v01804
mp01504
Totalt141134074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. 18-årsgräns för tatuering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C407.