Barnombudsman

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-30
Justering: 1993-04-20
Betänkande 1992/93:SoU21

Alla beredningar i utskottet

1993-03-30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-05
4

Beslut

Beslut: 1993-05-06

Protokoll med beslut