Barnpolitiken - arbetet med strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU23)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om arbetet med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Utgångspunkten för redovisningen är den strategi för förverkligandet av barnkonventionen som riksdagen beslutade om i mars 1999 (se 1998/99:SoU6 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU23)

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om arbetet med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Utgångspunkten för redovisningen är den strategi för förverkligandet av barnkonventionen som riksdagen beslutade om i mars 1999 (se 1998/99:SoU6).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.