Barnpolitiken och dess inriktning

Socialutskottets bet 2007/08:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Barnpolitikens inriktning och prioriteringar (SoU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en redogörelse för barnpolitikens inriktning och prioriteringar under de kommande åren. Syftet är att beskriva regeringens barnpolitik och förklara hur regeringen tänker stärka barnkonventionens genomslag i samhället. Regeringens avsikt är att komma tillbaka till riksdagen inom två år med uppföljning av de insatser som aviseras, uppnådda resultat och även att se över behovet av nya åtgärder och vilka områden som bör prioriteras. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-28
Trycklov: 2008-05-28
Reservationer 21
bet 2007/08:SoU14

Barnpolitikens inriktning och prioriteringar (SoU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en redogörelse för barnpolitikens inriktning och prioriteringar under de kommande åren. Syftet är att beskriva regeringens barnpolitik och förklara hur regeringen tänker stärka barnkonventionens genomslag i samhället. Regeringens avsikt är att komma tillbaka till riksdagen inom två år med uppföljning av de insatser som aviseras, uppnådda resultat och även att se över behovet av nya åtgärder och vilka områden som bör prioriteras. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-05
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnkonventionen - nationell strategi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So381 av Annelie Enochson (kd) yrkande 7,
2006/07:So428 av Sven Gunnar Persson (kd),
2006/07:So478 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s),
2007/08:So365 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s),
2007/08:So452 av Hannah Bergstedt m.fl. (s),
2007/08:So519 av Monica Green m.fl. (s) och
2007/08:So563 av Monica Green m.fl. (s) yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 1 (s)

2. Barnkonventionen som svensk lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So377 yrkande 2, 2006/07:So381 yrkande 3, 2007/08:So22 yrkande 2, 2007/08:So27 yrkande 1, 2007/08:So319 yrkande 1 och 2007/08:So577.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990130
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt23630182

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Barnbilaga till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 3 (v)

4. Barnombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C206 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9,
2007/08:C202 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8 och
2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s).

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v00184
mp11017
Totalt1491001981

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lokala och regionala barn- och ungdomsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So354 av Solveig Hellquist (fp),
2006/07:So476 av Kerstin Haglö m.fl. (s),
2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 2,
2007/08:So527 av Åsa Lindestam och Per Svedberg (båda s),
2007/08:So560 av Kerstin Haglö och Jasenko Omanovic (båda s),
2007/08:So561 av Monica Green m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:So563 av Monica Green m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000030
m730024
c21008
fp24004
kd18006
v60124
mp01207
Totalt242121283

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Elevinflytande och demokrati i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s).

Reservation 7 (s, v)

7. Stöd i föräldraskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So27 yrkande 5.

Reservation 8 (mp)

8. Våld mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So27 yrkandena 7 och 9 samt 2007/08:So400 yrkandena 1-3.

Reservation 9 (v, mp)

9. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So27 yrkandena 10 och 11.

Reservation 10 (mp)

10. Sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju209 yrkande 3 och 2007/08:So407 yrkandena 1 och 3.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s199030
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt138129082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Barn som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So27 yrkande 12.

Reservation 12 (s, mp)

12. Barns psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So437 yrkande 7.

Reservation 13 (v)

13. Barns medievanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So27 yrkande 8.

Reservation 14 (mp)

14. Barnfattigdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C203 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 7,
2006/07:So414 av Margareta Persson m.fl. (s),
2006/07:So475 av Monica Green m.fl. (s),
2007/08:C208 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 8,
2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v) yrkande 3,
2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) och
2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s).

Reservation 15 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v01804
mp01207
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Barns och ungas rätt till delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 16 (mp)

16. Skyldighet att upplysa om ursprung

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:C201 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 17 (v)

17. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C201 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 4,
2006/07:So261 av Jan-Evert Rådhström och Ulla Löfgren (båda m) yrkandena 1 och 2,
2006/07:So352 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (båda m),
2006/07:So441 av Mikael Damberg (s),
2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 20,
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 21,
2007/08:So339 av Lennart Sacrédeus (kd),
2007/08:So534 av Margareta Pålsson (m) och
2007/08:So544 av Oskar Öholm och Gustav Blix (båda m).

Reservation 18 (v)
Reservation 19 (mp)

18. Identifiering av adopterade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So398 av Laila Bjurling (s).

19. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So385 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (båda kd) yrkande 5 och
2007/08:So394 av Désirée Pethrus Engström (kd).

20. Omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So221 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (båda m) och
2007/08:So344 av Staffan Danielsson och Annie Johansson (båda c) yrkandena 1-3.

21. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 20 (v, mp)

22. Apatiska barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 17 och 18.

Reservation 21 (v)

23. Språkscreening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So363 av Christer Nylander och Torkild Strandberg (båda fp).

24. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:111 till handlingarna.