Barnpornografibrottet

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2010

Beslut

Effektivare bekämpning av barnpornografibrott (KU34)

Den tekniska utvecklingen har gjort barnpornografiska bilder alltmer lättillgängliga och nya typer av innehav svåra att angripa. För en effektivare bekämpning av barnpornografibrott har riksdagen därför beslutat om en rad lagändringar. Beslutet innebär bland annat att: Den som ser på en barnpornografisk bild efter att aktivt skaffat sig tillgång till bilden ska kunna dömas utan att han eller hon i traditionell mening äger bilderna. Det blir därmed möjligt att fälla någon som exempelvis betalar för att få titta på barnpornografi på en webbsida. Barn som passerat puberteten och förekommer i pornografiska bilder ska skyddas bättre. Domstolarna ska när det gäller skildring av barn kunna döma för barnpornografibrott även när barnets ålder inte framgår av bilden. Det ska bli lättare att döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands. Preskriptionstiden för brotten i flera fall förlängas. De omständigheter som innebär att brottet bedöms som grovt förtydligas. Lagändringarna omfattar brottsbalken, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De lagändringarna som inte medför grundlagsändringar ska börja gälla den 1 juli 2010. Riksdagen säger i huvudsak ja till regeringens förslag. Men ändringarna i brottbalken som hänger samman med de föreslagna grundlagsändringarna kan först godkännas när riksdagen sagt ja till förslagen till grundlagsändringar. Detta kan ske tidigast under riksmötet 2010/11.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till proposition 2009/10:70 punkterna 3 och 4. Bifall till proposition 2009/10:70 punkterna 5-7. Delvis bifall till propositionerna 2009/10:50 i denna del, 2009/10:70 punkt 1 och 2009/10:152 punkt 1 i denna del. Uppskov på proposition 2009/10:70 punkt 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 3 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-29
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-10
Trycklov: 2010-05-10
Reservationer 1
bet 2009/10:KU34

Alla beredningar i utskottet

2010-04-29, 2010-04-22, 2010-04-06

Effektivare bekämpning av barnpornografibrott (KU34)

Den tekniska utvecklingen har gjort barnpornografiska bilder alltmer lättillgängliga och nya typer av innehav svåra att angripa. För en effektivare bekämpning av barnpornografibrott vill regeringen därför genomföra en rad lagändringar.

Förslaget innebär bland annat att:

 • Den som ser på en barnpornografisk bild efter att aktivt skaffat sig tillgång till bilden ska kunna dömas utan att han eller hon i traditionell mening äger bilderna. Det blir därmed möjligt att fälla någon som exempelvis betalar för att få titta på barnpornografi på en webbsida.

 • Barn som passerat puberteten och förekommer i pornografiska bilder ska skyddas bättre. Domstolarna ska när det gäller skildring av barn kunna döma för barnpornografibrott även när barnets ålder inte framgår av bilden.
 • Det ska bli lättare att döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands.
 • Preskriptionstiden för brotten i flera fall förlängas.
 • De omständigheter som innebär att brottet bedöms som grovt förtydligas.
 • Lagändringarna omfattar brottsbalken, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

  De lagändringarna som inte medför grundlagsändringar ska börja gälla den 1 juli 2010.

  Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag. Men ändringarna i brottbalken som hänger samman med de föreslagna grundlagsändringarna ska enligt utskottet godkännas först när riksdagen sagt ja till förslagen till grundlagsändringar. Detta kan ske tidigast under riksmötet 2010/11.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-05-19
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-05-20
  4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

  Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2010

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Skadestånd vid barnpornografibrott

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju379 yrkande 19 i denna del.

  Reservation 1 (s)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1111018
  m810015
  c22007
  fp21007
  kd19005
  v11407
  mp12106
  -1000
  Totalt158126065

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  2. Grundlagsförslagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till
  a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, och
  b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:70 punkterna 3 och 4.

  3. Ändring den 1 januari 2011 i brottsbalken

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2010/11 års riksmöte skjuta upp behandlingen av regeringens förslag 2 i bilaga 2 till lag om ändring i brottsbalken.

  4. Övriga lagförslag

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar
  dels regeringens förslag 1 i bilaga 2 till lag om ändring i brottsbalken utom såvitt avser 2 kap. 2 § och 35 kap. 4 § och övergångsbestämmelsen,
  dels regeringens förslag till
  a) lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram,
  b) lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, och
  c) lag om ändring i lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning,
  dels utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i brottsbalken.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:70 punkterna 5-7, bifaller delvis propositionerna 2009/10:50 i denna del, 2009/10:70 punkt 1 och 2009/10:152 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 18 i denna del och 2009/10:Ju410.