Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg

Civilutskottets bet 2015/16:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2015

Beslut

Enklare att finansiera nya flygplan och helikoptrar (CU5)

Riksdagen godkände bland annat Kapstadskonventionen och sa ja till lagändringar som syftar till att göra det mer fördelaktigt för aktörer inom svensk luftfart att finansiera nya flygplan och helikoptrar.

Kapstadskonventionen är ett avtal om ett internationellt register för så kallade säkerhetsrätter i luftfartsobjekt. Konventionen innehåller också andra regler, bland annat om vilka rättigheter en kreditgivare har vid avtalsbrott och konkurs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-06
bet 2015/16:CU5

Enklare att finansiera nya flygplan och helikoptrar (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen godkänner bland annat Kapstadskonventionen samt lagändringar som syftar till att göra det mer fördelaktigt för aktörer inom svensk luftfart att finansiera nya flygplan och helikoptrar.

Kapstadskonventionen är ett avtal om ett internationellt register för så kallade säkerhetsrätter i luftfartsobjekt. Konventionen innehåller också andra regler, bland annat om vilka rättigheter en kreditgivare har vid avtalsbrott och konkurs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-10
Debatt i kammaren: 2015-11-11
4

Beslut

Beslut: 2015-11-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner

1. den i Kapstaden den 16 november 2001 dagtecknade konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen),
2. det vid samma tillfälle dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet),


3. att Sverige vid anslutning till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet lämnar föreslagna förklaringar (avsnitt 7 i prop. 2015/16:12),
b) antar regeringens förslag till


1. lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg,
4. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
5. lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,
6. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
7. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
8. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
9. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).