Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2012

Beslut

Ny lag om behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genomföra vetenskapliga studier, uppföljningar och utvärderingar. En ny lag ska gälla för den behandling av personuppgifter som sker vid IFAU. Lagen innehåller regler om när personuppgifter får behandlas, vilka personuppgifter som får behandlas och hur uppgifterna får behandlas. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2013 och ska gälla till den 31 december 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-11-06
Betänkande publicerat: 2012-11-07
Trycklov: 2012-11-06
Reservationer 1
bet 2012/13:AU4

Ny lag om behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4)

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genomföra vetenskapliga studier, uppföljningar och utvärderingar. En ny lag ska gälla för den behandling av personuppgifter som sker vid IFAU. Lagen innehåller regler om när personuppgifter får behandlas, vilka personuppgifter som får behandlas och hur uppgifterna får behandlas. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2013 och ska gälla till den 31 december 2015. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-14
4

Beslut

Beslut: 2012-11-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:176 och avslår motion 2012/13:A6 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)