Bemyndiganden på sjöfartsområdet

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2012

Beslut

Ändrade regler för sjömäns kost (TU17)

I Sjöarbetskonventionen finns ett krav att kosten för de ombordanställda ska vara anpassad till deras religiösa och kulturella bakgrunder. Kravet har i svensk rätt genomförts i fartygssäkerhetslagen. Från den 1 juli 2012 införs en möjlighet i fartygssäkerhetslagen att i vissa fall meddela undantag från kravet om anpassning av kosten.

Regeringen får vidare möjlighet att bestämma vilka krav som ska gälla för hanteringen av barlastvatten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-22
Trycklov: 2012-05-22
Betänkande 2011/12:TU17

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10

Ändrade regler för sjömäns kost (TU17)

I Sjöarbetskonventionen finns ett krav att kosten för de ombordanställda ska vara anpassad till deras religiösa och kulturella bakgrunder. Kravet har i svensk rätt genomförts i fartygssäkerhetslagen. Från den 1 juli 2012 införs en möjlighet i fartygssäkerhetslagen att i vissa fall meddela undantag från kravet om anpassning av kosten.

Regeringen får vidare möjlighet att bestämma vilka krav som ska gälla för hanteringen av barlastvatten. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-31
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i fartygssäkerhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:97 punkt 1.

2. Ändring i barlastvattenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:97 punkt 2.