Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2012

Beslut

Berättelse om EU:s verksamhet under 2011 (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2011. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt EU:s institutioner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2011 om samarbetet inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-19
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-05-02
Trycklov: 2012-04-30
Reservationer 44
bet 2011/12:UU10

Alla beredningar i utskottet

2012-04-19, 2012-04-12, 2012-03-29

Berättelse om EU:s verksamhet under 2011 (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2011. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt EU:s institutioner. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2011 om samarbetet inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-09
4

Beslut

Beslut: 2012-05-09
27 förslagspunkter, 15 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 8-12, 2011/12:U204 yrkande 9, 2011/12:U229 yrkande 2 och 2011/12:U315 yrkande 54.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V00190
KD19000
-0001
Totalt283191928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU som global aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 4, 13-20, 22-25, 30, 31 och 33, 2011/12:U245 yrkandena 1 och 16, 2011/12:U315 yrkandena 58 och 59 samt 2011/12:U335 yrkandena 1-4.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP00223
FP21003
C20003
SD00190
V00190
KD19000
-0001
Totalt1581006031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. EU och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 1-3 och 58 samt 2011/12:U315 yrkande 53.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V18100
KD19000
-0001
Totalt30120028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Området öster om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 26, 27 och 28, de båda senare i denna del, och 2011/12:U315 yrkandena 55 och 90.

Reservation 8 (SD)

5. Området söder om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del, 2011/12:U18 yrkandena 27, 28, båda i denna del, och 29 samt 2011/12:U315 yrkande 56.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S409513
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V10180
KD19000
-0001
Totalt1881911329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del.

Reservation 12 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98018
MP02302
FP22002
C20003
SD01900
V01900
KD19000
-0001
Totalt1596110128

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkande 1 i denna del.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP12202
FP22002
C20003
SD18001
V01900
KD19000
-0001
Totalt179141029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Finansiellt och ekonomiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkandena 4 och 5 samt 2011/12:U18 yrkandena 5, 6, 21, 32, 34-37, 39, 48 och 64.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V00190
KD19000
-0001
Totalt283191928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. EU:s flerårsbudget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U18 yrkandena 7, 60 och 61 samt 2011/12:U19 yrkandena 1-3.

Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

10. Gemensamt europeiskt asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 13 och 2011/12:U18 yrkande 44.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

11. Skatt på finansiella transaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 9, 2011/12:U18 yrkande 38 och 2011/12:U19 yrkande 7.

Reservation 22 (S, V)
Reservation 23 (MP)
Reservation 24 (SD)

12. Mervärdesskatt för ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 3 och 2011/12:U18 yrkande 40.

Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V19000
KD19000
-0001
Totalt30219028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Informationsutbytesavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkandena 6 och 7.

14. Multilateralt arbete med skatteavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkande 8.

15. Schengensamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 41-43 och 45.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V00190
KD19000
-0001
Totalt283191928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Sysselsättnings- och socialpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U18 yrkandena 46, 47, 49, 50, 52-56 och 59, 2011/12:U207 yrkande 9 och 2011/12:A275 yrkande 2.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD01900
V00190
KD19000
-0001
Totalt283191928

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Sexuell läggning och könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U204 yrkande 5.

Reservation 30 (MP, V)

18. Starka kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 10 och 2011/12:U18 yrkande 51.

Reservation 31 (S)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP22002
C20003
SD00190
V00190
KD19000
-0001
Totalt1831003828

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Patientrörlighetsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U17 yrkande 2.

Reservation 34 (S)
Reservation 35 (V)

20. Vissa jordbrukspolitiska frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 11, 2011/12:U18 yrkandena 57 och 63, 2011/12:U19 yrkandena 4 och 5 samt 2011/12:U315 yrkande 19.

Reservation 36 (S)
Reservation 37 (MP, V)
Reservation 38 (SD)

21. Aktivt miljö- och klimatsamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U17 yrkande 12, 2011/12:U18 yrkandena 62 och 65 samt 2011/12:U19 yrkande 6.

Reservation 39 (S, MP, V)
Reservation 40 (SD)

22. Öppenhet och insyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U19 yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:U315 yrkande 57.

Reservation 41 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP02302
FP22002
C20003
SD01900
V01900
KD19000
-0001
Totalt26061028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Europaparlamentets säte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U19 yrkande 8 och 2011/12:U315 yrkande 60.

Reservation 42 (MP, V)

24. Utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 66-69.

Reservation 43 (SD)

25. Samarbete om kultur och idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U18 yrkandena 70 och 71.

Reservation 44 (SD)

26. Motionsyrkanden som avstyrks av utskottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

27. Skrivelse 2011/12:105

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:105 till handlingarna.