Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2013

Beslut

EU:s verksamhet 2012 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2012. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om EU-samarbetet. Utrikesutskottet har i sin behandling av motionerna valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-23
Betänkande publicerat: 2013-05-31
Trycklov: 2013-05-30
Reservationer 35
Betänkande 2012/13:UU10

Alla beredningar i utskottet

2013-05-16, 2013-04-23

EU:s verksamhet 2012 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2012. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om EU-samarbetet. Utskottet har i sin behandling av motionerna valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-10
4

Beslut

Beslut: 2013-06-12
19 förslagspunkter, 7 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 1 i denna del, 2012/13:U13 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U306 yrkande 55.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V16003
KD17002
Totalt29620033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hbtq-personers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:So595 yrkandena 28-30.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt177139033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 1 i denna del, 2012/13:U13 yrkandena 7 och 27 samt 2012/13:U306 yrkandena 56, 59 och 60.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98018
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt280201732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Biståndspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U12 yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

5. Södra grannskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 1 i denna del, 2012/13:U13 yrkande 8 och 2012/13:U306 yrkande 57.

Reservation 8 (S, MP)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M99008
MP00232
FP21003
C20003
SD00200
V01603
KD17002
Totalt1571614432

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U12 yrkande 1 i denna del.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP22012
FP21003
C19004
SD20000
V00163
KD16003
Totalt1961011735

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Försvarsfrågor och civil krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 25 och 2012/13:U13 yrkande 5.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt1802011732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkandena 15-21 och 2012/13:U13 yrkandena 14, 15 och 24.

Reservation 18 (S)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt1802011732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Beskattning av finanssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U12 yrkande 14.

Reservation 20 (S, MP, V)

10. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U12 yrkande 2.

Reservation 21 (S, MP, V)

11. Asyl- och migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 24 och 2012/13:U13 yrkandena 4, 6, 12, 13 och 16-18.

Reservation 22 (S)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M99008
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt1802011732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Sysselsättning och socialpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkandena 4, 6-8 och 10 samt 2012/13:U13 yrkandena 9-11 och 33.

Reservation 25 (S)
Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98009
MP23002
FP21003
C20003
SD02000
V00163
KD17002
Totalt1792011634

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Vissa jämlikhets- och jämställdhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U12 yrkandena 5 och 9.

Reservation 27 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD20000
V01603
KD17002
Totalt177140032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Jordbruks- och fiskepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkande 12 och 2012/13:U13 yrkandena 20 och 23.

Reservation 28 (S, MP)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (V)

15. Miljö- och energipolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkandena 3 och 13 samt 2012/13:U13 yrkandena 19, 21, 22 och 28-30.

Reservation 31 (S, MP, V)
Reservation 32 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD21170
V01603
KD17002
Totalt1591401733

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U13 yrkandena 1, 25, 26 och 37 samt 2012/13:U306 yrkande 54.

Reservation 33 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22102
FP21003
C20003
SD02000
V16003
KD17002
Totalt29621032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Utbildning, kultur och idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U12 yrkandena 22 och 23 samt 2012/13:U13 yrkandena 31, 32, 35, 36 och 38.

Reservation 34 (S)
Reservation 35 (SD)

18. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

19. Skrivelse 2012/13:80

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:80 till handlingarna.