Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (FöU3)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-03-02
Justering: 1999-03-09
Betänkande 1998/99:FöU3

Alla beredningar i utskottet

1999-03-02, 1999-02-18

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga redovisning av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-18
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut