Beredskapsbudget

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-08
Justering: 1994-02-08
Betänkande 1993/94:FöU5

Alla beredningar i utskottet

1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-02-16

Protokoll med beslut