Beskattning av kostnadsersättningar till statligtanställda stationerade utomlands, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2001

Beslut

Skattefria kostnadsersättningar till statligt anställda med utlandsstationering (SkU5)

Kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda som är stationerade utomlands ska undantas från skatteplikt. Skattefriheten gäller bostad, skolavgifter, resor till och från tjänstgöringsorten, medföljandetillägg och grundtillägg. Beslutet omfattar inte anställda inom utrikesförvaltningen och i biståndsverksamheten, för vilka motsvarande regler redan gäller.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-13
Trycklov: 2001-11-20
Reservationer 2
Betänkande 2001/02:SKU5

Alla beredningar i utskottet

2001-10-30

Skattefria kostnadsersättningar till statligt anställda med utlandsstationering (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda som är stationerade utomlands undantas från skatteplikt. Skattefriheten gäller bostad, skolavgifter, resor till och från tjänstgöringsorten, medföljandetillägg och grundtillägg. Förslaget omfattar inte anställda inom utrikesförvaltningen och i biståndsverksamheten, för vilka motsvarande regler redan gäller. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-28
4

Beslut

Beslut: 2001-11-28
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av kostnadsersättningar till statligt anställda stationerade utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:18 i denna del och avslår motion 2001/02:Sk4 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m660015
c14004
fp14002
kd35007
v03607
mp9115
-2000
Totalt24937162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Propositionen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar proposition 2001/02:18 i denna del.

3. Lagförslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar till följd av vad som föreslagits i punkterna 1 och 2 ovan de i proposition 2001/02:18 framlagda förslagen till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 2. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:18 i denna del.

Reservation 2 (v)