Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Elektroniska cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak ska beskattas (SkU17)

Det införs skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak.

Skatten ska betalas av den som tillverkar, importerar eller säljer sådana varor till Sverige genom distansförsäljning. Varor som privatpersoner själva transporterar till Sverige för sitt eget eller familjens personliga bruk behöver man inte betala skatt för. Det får dock vara högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa samtidigt nej till ett förslag till lagändring som gäller frihet från skatt vid import eftersom detta hänger ihop med ett annat förslag som ännu inte har behandlats av socialutskottet, som har ansvar för det ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till regeringens lagförslag utom förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SkU17

Alla beredningar i utskottet

2018-05-15, 2018-04-19

Elektroniska cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak ska beskattas (SkU17)

Det ska införas skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak.

Skatten ska betalas av den som tillverkar, importerar eller säljer sådana varor till Sverige genom distansförsäljning. Varor som privatpersoner själva transporterar till Sverige för sitt eget eller familjens personliga bruk behöver man inte betala skatt för. Det får dock vara högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Skatteutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett förslag till lagändring som gäller frihet från skatt vid import eftersom detta hänger ihop med ett annat förslag som ännu inte har behandlats av socialutskottet, som har ansvar för det ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av elektroniska cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) antar regeringens förslag till
1. lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,
4. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
5. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
7. lag om ändring i tullagen (2016:253),
8. lag om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

b) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:187 punkterna 1-7 och 9 samt avslår proposition 2017/18:187 punkt 8 och motion

2017/18:4064 av Martin Kinnunen och David Lång (båda SD).

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 69 0 0 14
SD 0 33 0 9
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 255 37 0 57