Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2008

Beslut

Bränsle i privatflyget beskattas (SkU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att flygbränsle som används för privat bruk ska beskattas. Beslutet är en anpassning till EG-rätten och omfattar både flygbensin, som används i mindre flygplan och helikoptrar, och flygfotogen, som vanligtvis används i större flygplan. Skattefrihet kommer fortfarande att gälla flygbränsle som används för kommersiellt bruk. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008. För att förhindra att stora obeskattade lager av flygbensin byggs upp införs en särskild lagerskatt på den flygbensin som finns i lager när bestämmelserna träder i kraft.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-15
Betänkande publicerat: 2008-04-17
Trycklov: 2008-04-16
Reservationer 1
bet 2007/08:SkU28

Beskattning av flygbränsle för privat ändamål (SkU28)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-23
4

Beslut

Beslut: 2008-04-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
2. lag om lagerskatt på flygbensin.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:122 och avslår motion 2007/08:Sk31 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m830014
c27002
fp22006
kd20004
v01705
mp01504
Totalt26532052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag