Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2013/14:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om allmänna frågor inom företagande och investeringar, utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, kapitalvinst vid fastighetsförsäljning, fastighetsskatt på elproduktion, uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ, tonnageskatt, boendebeskattning, äkta och oäkta bostadsföretag, avskrivning av flyttbara bostadshus, avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning, konstinköp och rationaliseringsförvärv inom skogsbruket.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-27
Betänkande publicerat: 2014-03-03
Trycklov: 2014-03-03
Reservationer 9
bet 2013/14:SkU17

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om allmänna frågor inom företagande och investeringar, utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, kapitalvinst vid fastighetsförsäljning, fastighetsskatt på elproduktion, uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ, tonnageskatt, boendebeskattning, äkta och oäkta bostadsföretag, avskrivning av flyttbara bostadshus, avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning, konstinköp och rationaliseringsförvärv inom skogsbruket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-12
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk252, 2013/14:Sk281, 2013/14:Sk285, 2013/14:Sk302, 2013/14:Sk338, 2013/14:Sk358, 2013/14:Sk366, 2013/14:Sk376 yrkande 2, 2013/14:Sk403 yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk406, 2013/14:Sk410 yrkandena 1, 2 och 4, 2013/14:Sk428, 2013/14:So439 yrkande 2 och 2013/14:N328 yrkande 6.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M100007
MP23002
FP20004
C19004
SD01703
V00163
KD17002
Totalt1791711538

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk225 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sk315 av Mats Pertoft (MP) och
2013/14:Sk361 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP22003
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt29416039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk213, 2013/14:Sk258, 2013/14:Sk265, 2013/14:Sk330, 2013/14:Sk364, 2013/14:Sk397, 2013/14:Sk418, 2013/14:Sk427 yrkandena 1 och 2 samt 2013/14:Sk436.

4. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk230, 2013/14:Sk353, 2013/14:Sk368, 2013/14:Sk390, 2013/14:Sk392, 2013/14:Sk395, 2013/14:Sk407, 2013/14:Sk432 och 2013/14:N206 yrkande 4.

Reservation 5 (MP)

5. Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk303, 2013/14:N206 yrkande 5 och 2013/14:N222 yrkande 4.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP20004
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt172138039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk234, 2013/14:T217 yrkande 7, 2013/14:T339 yrkande 1, 2013/14:T352 yrkande 4, 2013/14:T476 yrkande 3 och 2013/14:T517 yrkande 45.

Reservation 7 (S, SD, V)

7. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk203, 2013/14:Sk204, 2013/14:Sk247, 2013/14:Sk256, 2013/14:Sk259, 2013/14:Sk269, 2013/14:Sk314 yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk352, 2013/14:Sk363, 2013/14:Sk371, 2013/14:C219 yrkande 2, 2013/14:C380 yrkande 1, 2013/14:C390 yrkandena 7, 10 och 11, 2013/14:C431 yrkande 27, 2013/14:C435 yrkande 2 och 2013/14:C448 yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP, V)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD00173
V01603
KD17002
Totalt1561381738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Äkta och oäkta bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk429 av Anti Avsan (M).

9. Avskrivning av flyttbara bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk422.

10. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk220, 2013/14:Sk309, 2013/14:Sk334 och 2013/14:Sk416.

11. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk271.

12. Rationaliseringsförvärv inom skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk253 och 2013/14:Sk362.