bet 2007/08 NU13

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Svenska och danska Posten slås i hop (NU13)

Riksdagen gav klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen. Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande. I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-10
Trycklov: 2008-06-10
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:NU13

Svenska och danska Posten slås i hop (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ger klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen.

Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande.

I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ett samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S och bemyndigar regeringen att minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i det sammanslagna bolaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:143 och avslår motionerna 2007/08:N19 yrkandena 1-3, 2007/08:N20 yrkandena 1-5 och 2007/08:N21 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m88009
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01801
Totalt160152037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag