Betalning av vägavgift

Skatteutskottets bet 2007/08:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Vägavgiftsbevis slopas (SkU29)

Vägavgiftsbevisen för vissa tyngre fordon slopas i samband med att en central databas för vägavgifter inom Eurovinjettsystemet börjar användas. Vägavgiftsbevis är den värdehandling som visar att vägavgiften betalats. All information som nu finns på vägavgiftsbevisen kommer i stället att finnas i databasen. När ändringen kan genomföras beror delvis på beslut i de länder som ingår i samarbetet om vägavgifter. Regeringen kommer därför att bestämma när lagändringarna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets förslag till ändring i inkomstskattelagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-05-06
Trycklov: 2008-05-06
bet 2007/08:SkU29

Vägavgiftsbevis slopas (SkU29)

Vägavgiftsbevisen för vissa tyngre fordon slopas i samband med att en central databas för vägavgifter inom Eurovinjettsystemet börjar användas. Vägavgiftsbevis är den värdehandling som visar att vägavgiften betalats. All information som nu finns på vägavgiftsbevisen kommer i stället att finnas i databasen. När ändringen kan genomföras beror delvis på beslut i de länder som ingår i samarbetet om vägavgifter. Regeringen kommer därför att bestämma när lagändringarna ska börja gälla. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-14
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Betalning av vägavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:79.

2. Ändring i inkomstskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).