Betyg

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Motioner om betyg (UbU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om betyg. Motionerna handlar om betygssystemen i grundskolan och gymnasieskolan, avskaffande av betygen, möjligheten att pröva för nytt betyg och möjligheten att överklaga ett betyg, nationella prov, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om betyg (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om betyg. Motionerna handlar om betygssystemen i grundskolan och gymnasieskolan, avskaffande av betygen, möjligheten att pröva för nytt betyg och möjligheten att överklaga ett betyg, nationella prov, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.