Biblioteks- och språkfrågor

Kulturutskottets bet 2007/08:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om biblioteks- och språkfrågor (KrU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om biblioteks- och språkfrågor. Motionerna handlar om bibliotekslagens avskaffande, behovet av nationell biblioteksplan respektive skolbiblioteksstatistik och arbetsplatsbibliotek. Andra motioner handlar om språkfrågor, till exempel finlandssvenskans ställning och framställningen av en svensk dialektordbok. En motion handlar om att svenska språket ska få ställning som officiellt språk genom lag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-03-05
Trycklov: 2008-03-05
Reservationer 3
bet 2007/08:KrU12

Nej till motioner om biblioteks- och språkfrågor (KrU12)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om biblioteks- och språkfrågor. Motionerna handlar om bibliotekslagens avskaffande, behovet av nationell biblioteksplan respektive skolbiblioteksstatistik och arbetsplatsbibliotek. Andra motioner handlar om språkfrågor, till exempel finlandssvenskans ställning och framställningen av en svensk dialektordbok. En motion handlar om att svenska språket ska få ställning som officiellt språk genom lag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bibliotekslagens avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr345 av Fredrik Schulte (m).

2. Nationell biblioteksplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s912037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v01804
mp01405
Totalt22334092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nationell skolbiblioteksstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr232 av Inger Davidson (kd) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

4. Arbetsplatsbibliotek och bokombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr308 av Matilda Ernkrans m.fl. (s).

Reservation 3 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m770020
c190010
fp180010
kd15009
v01804
mp14005
Totalt143110096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lag om svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr210 av Rolf K Nilsson och Inger René (båda m).

6. Ordbok över Sveriges dialekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr227 av Per Lodenius och Karin Nilsson (båda c),
2007/08:Kr269 av Thomas Strand (s) och
2007/08:Kr319 av Christer Engelhardt och Ann-Kristine Johansson (båda s).

7. Finlandssvenskans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr211 av Rolf K Nilsson (m).