Biblioteksfrågor, m.m.

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Biblioteksfrågor (KrU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden med förslag om ansvarsbibliotek för döva och hörselskadade i Örebro, kvalitetssäkring i bibliotekslagen, garanti för avgiftsfria lån, allmänhetens tillgång till informationsteknik på folkbiblioteken, statligt ansvar för utbyggnaden av informationsteknikens infrastruktur samt utlåning på folkbiblioteken av cd-romskivor på samma sätt som böcker.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-05
Betänkande 1997/98:KrU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut