Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1993-03-11
Betänkande 1992/93:UbU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-24
4

Beslut

Beslut: 1993-03-24

Protokoll med beslut