Bidragsbestämmelserna för fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1995-05-11
Betänkande 1994/95:UbU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-01
4

Beslut

Beslut: 1995-06-02

Protokoll med beslut