Bild och form samt konsthantverk

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Motioner om bild och form samt konsthantverk (KrU31)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bild och form samt konsthantverk. Motionerna handlar om vikten av form och design, att regeringen ska ta fram förslag inom området form och design, utställningsmöjligheter, mötesplatser, upphandling av offentlig konst, plan för avsättning av medel till utsmyckning av offentliga platser, kollektivverkstäder, utställningsersättning och satsningar på vissa verksamheter, projekt eller regioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-01
Trycklov: 2006-06-01
Reservationer 8
bet 2005/06:KrU31

Motioner om bild och form samt konsthantverk (KrU31)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bild och form samt konsthantverk. Motionerna handlar om vikten av form och design, att regeringen ska ta fram förslag inom området form och design, utställningsmöjligheter, mötesplatser, upphandling av offentlig konst, plan för avsättning av medel till utsmyckning av offentliga platser, kollektivverkstäder, utställningsersättning och satsningar på vissa verksamheter, projekt eller regioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vikten av form och design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr233 yrkande 23 och 2005/06:Kr235 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

2. Begäran om förslag från regeringen inom området form och design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 12 och 2005/06:Kr417 yrkande 17.

Reservation 2 (m, kd)

3. Utställningsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr357 yrkande 6 och 2005/06:Kr410 yrkande 7.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Mötesplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr233 yrkande 24 och 2005/06:Kr235 yrkande 4.

Reservation 4 (m)

5. Upphandling av offentlig konst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr368 yrkande 27, 2005/06:Kr381 yrkande 34 och 2005/06:Kr409 yrkande 14.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)
Reservation 6 (v)

6. Plan för avsättning av medel till utsmyckning av offentliga platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 32.

7. Kollektivverkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 20 och 2005/06:Kr409 yrkande 11.

Reservation 7 (v)

8. Utställningsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr409 yrkande 6.

Reservation 8 (v)

9. Satsningar på vissa verksamheter, projekt eller regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr223, 2004/05:Kr391, 2005/06:Kr207, 2005/06:Kr232, 2005/06:Kr317, 2005/06:Kr356, 2005/06:Kr392 och 2005/06:Ub586 yrkande 7.