Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU14)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-06
Justering: 2008-04-01
Betänkande publicerat: 2008-04-04
Trycklov: 2008-04-04
Reservationer 5
Betänkande 2007/08:MJU14

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-16
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allemansrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ233 yrkande 2, 2007/08:MJ347, 2007/08:MJ373 yrkande 2 och 2007/08:MJ378.

2. Spansk skogssnigel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ293, 2007/08:MJ321 och 2007/08:MJ326.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c22007
fp20008
kd19005
v19003
mp17002
Totalt17698075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Marina skyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 23.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m790018
c23006
fp20008
kd19005
v01903
mp01702
Totalt23936074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nya nationalparker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ275, 2007/08:MJ308, 2007/08:MJ340, 2007/08:MJ436 och 2007/08:MJ445.

5. Skötselavtal för reservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ254, 2007/08:MJ302, 2007/08:MJ319, 2007/08:MJ348, 2007/08:MJ356 och 2007/08:MJ459.

6. Miljökvalitetsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ414 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:MJ427 yrkande 3.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m790018
c23006
fp20008
kd19005
v00193
mp01702
Totalt239171974

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Översyn av habitatdirektivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ255, 2007/08:MJ271, 2007/08:MJ283, 2007/08:MJ324 och 2007/08:MJ366 yrkande 9.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

8. Granbarkborre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ264 och 2007/08:MJ342.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.